Klantenservice

Privacy statement

Dit is de privacyverklaring van Cash for Cops, formule van Farfield & French V.O.F. (hierna: Cash for Cops). Veiligheid en privacy zijn belangrijk voor Cash for Cops. Om je privacy te waarborgen, handelt Cash for Cops in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Persoonsgegevens worden door Cash for Cops nimmer aan derden verstrekt, tenzij Cash for Cops daartoe in overeenstemming met de Wbp wordt verplicht of indien noodzakelijke voor het verlenen van diensten en de afhandeling van een bestelling in de webshop, zoals facturering, verzending. De afhandeling en levering van de bestelling zal plaatsvinden door PostNL. In dat kader ontvangen zij persoonsgegevens van Cash for Cops met betrekking tot de betreffende bestelling.

Cash for Cops heeft met betreffende derden bewerkersovereenkomsten gesloten, waarin de beherende partijen verklaren de juiste adequate beveiligingsmaatregelen te hebben getroffen om veiligheid en privacy te garanderen.

Beveiliging

Cash for Cops draagt zorg voor een passende mate en vorm van beveiliging van je persoonsgegevens. Dit wordt onder andere gedaan door gebruik van een firewall die er zorg voor draagt dat onbevoegden niet bij je gegevens kunnen komen en certificaten die data verkeer tussen je computer en Cash for Cops versleutelen opdat derden de informatie niet kunnen lezen.

Uitsluitend die medewerkers die hiertoe door Cash for Cops zijn aangewezen binnen het kader van de aan hen opgedragen taken hebben toegang tot je persoonsgegevens.

Verzamelde (persoons)gegevens

Als u gebruik maakt van de diensten van Cash for Cops of een aankoop doet in de webshop van Cash for Cops, heeft Cash for Cops bepaalde informatie van u nodig. Afhankelijk van de door u gekozen product of dienst, worden de volgende (persoons)gegevens door Cash for Cops verzameld en verwerkt.

Registratie bij Cash for Cops:

 • Naam;
 • Geslacht;
 • Zakelijk e-mailadres
 • Privé e-mailadres
 • Geboortedatum (niet verplicht);
 • Adresgegevens (niet verplicht);
 • Gekochte producten in de webshop.

Bij aankoop via de webshop:

 • Naam, Adres, Woonplaats (Hierna 'NAW-gegevens');
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Betaalmethode (overmaken of ideal), status van de betaling;
 • Gekochte producten in de webshop.

Nieuwsbrieven:

 • Deze worden alleen verzonden aan geregistreerde leden van Cash for Cops.
  Hiervoor worden dezelfde gegevens gebruikt als bij "Registratie bij Cash for Cops".

Contactformulier:

 • Naam;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;

Deelname acties:

 • E-mailadres.
 • NAW-gegevens (afhankelijk van de actie)

Doeleinden van de gegevensverwerking

Cash for Cops zal informatie over u voor de volgende doeleinden gebruiken:

 • Om uw bestellingen af te handelen en u te informeren over het verloop daarvan;
 • Om vragen, klachten en/of contactverzoeken te kunnen verwerken en beantwoorden;
 • Om u commerciële informatie te verzenden, zoals informatie over producten, nieuws, aanbiedingen en acties van Cash for Cops;
 • Om u relevante, persoonlijke, gesegmenteerde aanbiedingen te kunnen doen;
 • Om analyses te kunnen uitvoeren;
 • Om de website te beveiligen, aan te passen en te verbeteren.

Cookies

Op de website van Cash for Cops wordt hier en daar gebruik gemaakt van cookies die door je browser worden opgeslagen op je computer. Voor meer informatie verwijzen wij je naar de pagina Cookies.

Nieuwsbrief

Cash for Cops kan de bezoeker van de website (verder: nieuwsbrieflezer) met betrekking tot nieuws over Cash for Cops persoonlijk informeren. Dit geschiedt op basis van zijn bij Cash for Cops geregistreerd staande gegevens. Wanneer de nieuwsbrieflezer geen informatie van Cash for Cops meer wenst te ontvangen en zijn gegevens uit het bestand verwijderd wil hebben kan de nieuwsbrieflezer dit aangeven via Mijn account of via de uitschrijflink in de nieuwsbrief.

Kennisneming en verbetering van je gegevens

Je kunt je eigen gegevens en je persoonlijke instellingen altijd bekijken en indien gewenst wijzigen via Mijn account. Indien je overige vragen of opmerkingen hebt over de registratie van je persoonsgegevens, kun je te allen tijde contact opnemen met de klantenservice van Cash for Cops. Gebruik hiervoor het contactformulier.

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden te allen tijde op deze pagina bekend gemaakt.

Om je privacy te waarborgen maak je op de gehele website gebruik van een beveiligde SSL-verbinding: het adres van www.cashforcops.nl begint met HTTPS en op de adresbalk ziet je een pictogram van een slot. Het certificaat staat op naam van Cash for Cops en is uitgegeven door Sectigo.