Klantenservice

Disclaimer

Cash for Cops besteedt een constante zorg aan de website, ondanks dat kan Cash for Cops niet instaan voor de juistheid of de volledigheid daarvan. Voor eventuele onjuistheden en/of onvolledigheden kan Cash for Cops dan ook geen aansprakelijkheid accepteren.

Cash for Cops verstrekt door middel van haar website allen die producten en diensten welke zij zelf aanbiedt. Cash for Cops aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van het functioneren van deze website.

Hoewel Cash for Cops alles in het werk stelt om misbruik van deze website te voorkomen, kan zij niet aansprakelijk worden gesteld worden voor de informatie die door gebruikers via internet worden doorgegeven. Eventuele verwijzingen zijn uitsluitend bedoeld ter informatie.

Cash for Cops is zéér selectief ten aanzien van de sites waarnaar zij verwijst. Cash for Cops kan dan ook niet instaan voor het wel- of niet functioneren van deze sites, noch voor de inhoud daarvan.

De inhoud van deze website mag alleen worden gebruikt voor het verkrijgen van informatie. Het is niet toegestaan de inhoud van de site te vermenigvuldigen, door te sturen, distribueren, verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring van Cash for Cops.